Antagningspoäng för Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-24000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.55 14.84 0.00 0.00 3.00
Urval 2 9.78 14.38 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.55 i urvalsgrupp BI, 14.84 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

78

Under HT2020 sökte 457 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 126 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 5 var män och 105 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 6 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.56 14.71 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2020 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 11.56 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

82

Under VT2020 sökte 289 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 143 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 10 var män och 109 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 5 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.72 15.19 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 11.70 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.72 i urvalsgrupp BI, 15.19 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

463

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

78

Under HT2019 sökte 463 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 127 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 8 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 6 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.13 12.12 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2019 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 11.13 i urvalsgrupp BI, 12.12 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

278

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

82

Under VT2019 sökte 278 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 110 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 8 var män och 107 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 5 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.75 14.10 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 12.40 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.75 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

511

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

78

Under HT2018 sökte 511 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 116 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 10 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 9 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.52 14.59 0.20 0.00 3.00
Urval 2 12.19 13.39 0.10 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.52 i urvalsgrupp BI, 14.59 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

78

Under VT2018 sökte 359 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 151 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 5 var män och 105 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 3 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.53 15.34 0.40 3.00
Urval 2 13.70 15.34 0.40 3.00
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.53 i urvalsgrupp BI, 15.34 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

729

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 729 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 164 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 6 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 4 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.31 0.55 3.00
Urval 2 14.45 14.90 0.45 3.00
Vårterminen år 2017 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.31 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

525

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

68

Under VT2017 sökte 525 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 204 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 8 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 5 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.42 16.37 0.60 3.00
Urval 2 15.71 16.33 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.42 i urvalsgrupp BI, 16.37 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

926

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 926 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 187 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 2 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 2 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.34 16.30 0.65 3.50
Urval 2 15.45 14.78 0.60 3.50
Vårterminen år 2016 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.34 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

477

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

49

Under VT2016 sökte 477 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 193 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 2 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 3 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 17.02 0.65 3.50
Urval 2 15.80 17.02 0.65
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

716

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

48

Under HT2015 sökte 716 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 160 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 6 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 5 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.17 0.60 3.00
Urval 2 15.05 14.70 0.50 3.00
Vårterminen år 2015 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

511

Antagna urval 1

74

Antagna urval 2

58

Under VT2015 sökte 511 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 200 i första hand. Totalt antogs 74 personer i det första urvalet varav 7 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 7 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.92 0.50 4.00
Urval 2 15.30 14.84 0.50 4.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

718

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

62

Under HT2014 sökte 718 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 157 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 3 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 3 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.20 0.55 4.00
Urval 2 15.30 16.10 0.50
Vårterminen år 2014 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2014 sökte 428 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad varav 159 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 7 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad