Antagningspoäng för Grundlärarutbildning (åk 4-6) vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-14002

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.41 13.69 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning (åk 4-6) vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.41 i urvalsgrupp BI, 13.69 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

381

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 381 personer till Grundlärarutbildning (åk 4-6) vid Högskolan i Halmstad varav 64 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 35 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 25 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.06 0.70 3.00
Urval 2 15.56 15.77 0.70 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning (åk 4-6) vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.06 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

489

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

36

Under HT2016 sökte 489 personer till Grundlärarutbildning (åk 4-6) vid Högskolan i Halmstad varav 76 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 12 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.60 0.30 3.50
Urval 2 15.65 14.42 0.25
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning (åk 4-6) vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

307

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 307 personer till Grundlärarutbildning (åk 4-6) vid Högskolan i Halmstad varav 46 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.42 0.35 0.00
Urval 2 11.94 12.51 0.20
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning (åk 4-6) vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.42 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 267 personer till Grundlärarutbildning (åk 4-6) vid Högskolan i Halmstad varav 45 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad