Antagningspoäng för Grundlärarutbildning (åk F-3) vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-14001

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.71 15.40 0.25 0.00
Urval 2 11.46 15.40 0.25
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning (åk F-3) vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.71 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

414

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 414 personer till Grundlärarutbildning (åk F-3) vid Högskolan i Halmstad varav 83 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 17 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 11 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.55 15.91 0.50 0.00
Urval 2 15.20 14.98 0.45
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning (åk F-3) vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.55 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

539

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

48

Under HT2016 sökte 539 personer till Grundlärarutbildning (åk F-3) vid Högskolan i Halmstad varav 102 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 7 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 3 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 14.40 0.45 0.00
Urval 2 15.30 14.25 0.25
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning (åk F-3) vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

361

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 361 personer till Grundlärarutbildning (åk F-3) vid Högskolan i Halmstad varav 70 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 11 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 14.60 0.50 0.00
Urval 2 13.80 12.56 0.50
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning (åk F-3) vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

374

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

54

Under HT2014 sökte 374 personer till Grundlärarutbildning (åk F-3) vid Högskolan i Halmstad varav 67 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 7 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 5 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad