Antagningspoäng för Hållbar turismutveckling vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-11200

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 18.40 0.50 2.00
Urval 2 13.55 13.04 0.40 99.99
För höstterminen år 2015 hade Hållbar turismutveckling vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 158 personer till Hållbar turismutveckling vid Högskolan i Halmstad varav 20 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 5 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 13.65 0.10 2.00
Urval 2 10.50 10.59 0.10 99.99 2.00
För höstterminen år 2014 hade Hållbar turismutveckling vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 13.65 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 308 personer till Hållbar turismutveckling vid Högskolan i Halmstad varav 39 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 36 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 27 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad