Antagningspoäng för Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12001

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.89 12.70 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 11.89 i urvalsgrupp BI, 12.70 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

345

Antagna urval 1

155

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 345 personer till Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad varav 51 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 30 var män och 124 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 24 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.73 13.32 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 10.73 i urvalsgrupp BI, 13.32 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

385

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

90

Under HT2018 sökte 385 personer till Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad varav 45 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 48 var män och 111 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 25 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 14.10 0.50 2.00
Urval 2 12.40 13.26 0.35 2.00
För höstterminen år 2017 hade Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

541

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

85

Under HT2017 sökte 541 personer till Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad varav 77 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 26 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 24 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 15.40 0.50 3.00
Urval 2 13.24 13.91 0.40 3.00
För höstterminen år 2016 hade Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

501

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 501 personer till Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad varav 69 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 22 var män och 112 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 11 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.71 15.80 0.60 3.00
Urval 2 15.27 15.30 0.45 3.00
För höstterminen år 2015 hade Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.71 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

599

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 599 personer till Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad varav 89 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 21 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 12 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.01 0.60 3.50
Urval 2 15.20 15.48 0.50 3.50
För höstterminen år 2014 hade Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

591

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 591 personer till Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad varav 83 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 12 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 5 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad