Antagningspoäng för Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12002

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.22 13.54 0.30 2.50
Urval 2 3.00
För höstterminen år 2017 hade Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.22 i urvalsgrupp BI, 13.54 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

434

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

72

Under HT2017 sökte 434 personer till Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi vid Högskolan i Halmstad varav 77 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 78 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 44 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 13.90 0.40 2.50
Urval 2 12.80 11.70 0.20
För höstterminen år 2016 hade Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

387

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 387 personer till Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi vid Högskolan i Halmstad varav 73 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 70 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 36 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.25 0.55 3.00
Urval 2 14.50 14.40 0.40 3.00
För höstterminen år 2015 hade Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

485

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 485 personer till Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi vid Högskolan i Halmstad varav 86 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 66 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 42 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 14.70 0.55 4.00
Urval 2 14.40 13.76 0.45 2.00
För höstterminen år 2014 hade Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

490

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 490 personer till Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi vid Högskolan i Halmstad varav 76 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 49 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 36 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad