Antagningspoäng för Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10005

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.68 0.65 0.00 4.00
Urval 2 16.14 16.24 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

577

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

72

Under HT2020 sökte 577 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 87 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 45 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 29 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.93 16.30 0.70 0.00 0.00
Urval 2 14.18 15.80 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.93 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

567

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 567 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 87 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 45 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 30 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.14 15.98 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.05 15.98 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.14 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

685

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 685 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 90 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 48 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 33 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.97 16.10 0.95 0.00
Urval 2 16.28 16.40 0.90
Höstterminen år 2017 hade Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.97 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

774

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 774 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 109 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 38 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 26 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.02 0.95 99.99
Urval 2 16.90 16.60 0.90 99.99
Höstterminen år 2016 hade Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

947

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

63

Under HT2016 sökte 947 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 111 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 30 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 23 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.90 1.10 0.00
Urval 2 18.35 18.90 1.10
För höstterminen år 2015 hade Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1030

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 1030 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 131 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 16 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 17.81 1.05 0.00
Urval 2 18.65 17.81 1.05
För höstterminen år 2014 hade Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1071

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 1071 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 123 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 17 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 13 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad