Antagningspoäng för IT-forensik och informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-13004

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 15.30 0.90 0.00 3.50
Urval 2 15.96 14.65 0.90 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade IT-forensik och informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

499

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 499 personer till IT-forensik och informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad varav 154 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 54 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 41 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.53 15.58 0.85 3.00
Urval 2 14.70 15.58 0.85
För höstterminen år 2017 hade IT-forensik och informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.53 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

527

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 527 personer till IT-forensik och informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad varav 159 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 61 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 47 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.65 0.85 3.00
Urval 2 15.50 14.93 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade IT-forensik och informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

510

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

68

Under HT2016 sökte 510 personer till IT-forensik och informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad varav 141 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 59 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 44 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.85 0.85 2.00
Urval 2 14.20 14.50 0.85 2.00
För höstterminen år 2015 hade IT-forensik och informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

368

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

68

Under HT2015 sökte 368 personer till IT-forensik och informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad varav 121 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 68 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 50 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.79 14.85 0.75 0.00
Urval 2 14.22 13.17 0.80
För höstterminen år 2014 hade IT-forensik och informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.79 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

297

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 297 personer till IT-forensik och informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad varav 122 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 57 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 46 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad