Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-11207

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 99.99
Urval 2 18.30 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 36 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 vid Högskolan i Halmstad varav 9 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.75 99.99 4.00
Urval 2 14.80 15.75 99.99 4.00
Höstterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 47 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 vid Högskolan i Halmstad varav 12 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 8 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad