Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-11208

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.58 99.99
Urval 2 15.58 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.58 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 60 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan vid Högskolan i Halmstad varav 17 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 12 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 10 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad