Antagningspoäng för Kultur, kommunikation och administration vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-11101

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.88 14.09 0.20 99.99 2.00
Urval 2 10.88 15.30 0.20 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kultur, kommunikation och administration vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 10.88 i urvalsgrupp BI, 14.09 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

61

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 131 personer till Kultur, kommunikation och administration vid Högskolan i Halmstad varav 25 i första hand. Totalt antogs 61 personer i det första urvalet varav 17 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 11 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad