Antagningspoäng för Kulturprogrammet vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-11110

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.00 11.37 0.05 99.99 0.00
Urval 2 10.00 0.05 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kulturprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 10.00 i urvalsgrupp BI, 11.37 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 138 personer till Kulturprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 12 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 17 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.80 13.22 0.55 99.99 3.00
Urval 2 14.23 14.50 0.55 99.99 3.00
Höstterminen år 2014 hade Kulturprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 11.80 i urvalsgrupp BI, 13.22 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 111 personer till Kulturprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 15 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 12 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 8 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad