Antagningspoäng för Magisterprogram i teknisk projektledning och affärsutveckling vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10031

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.57 10.42 0.75 99.99 0.00
Urval 2 14.57 10.42 1.05 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i teknisk projektledning och affärsutveckling vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.57 i urvalsgrupp BI, 10.42 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

170

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 170 personer till Magisterprogram i teknisk projektledning och affärsutveckling vid Högskolan i Halmstad varav 15 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 13 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.34 0.80 99.99
Urval 2 15.40 15.34 0.80 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i teknisk projektledning och affärsutveckling vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.34 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 120 personer till Magisterprogram i teknisk projektledning och affärsutveckling vid Högskolan i Halmstad varav 11 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 9 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad