Antagningspoäng för Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10032

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 13.36 1.00 99.99
Urval 2 13.36 1.30 99.99
Höstterminen år 2014 hade Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 13.36 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 69 personer till Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning vid Högskolan i Halmstad varav 11 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 13 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad