Antagningspoäng för Maskiningenjör - produktionsutveckling vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10033

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 13.46 0.85 0.00
Urval 2 14.10 11.25 0.85
För höstterminen år 2014 hade Maskiningenjör - produktionsutveckling vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 13.46 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

166

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 166 personer till Maskiningenjör - produktionsutveckling vid Högskolan i Halmstad varav 6 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 15 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 13 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad