Antagningspoäng för Maskiningenjör - teknisk design vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10034

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 17.80 0.75 0.00
Urval 2 15.25 17.80 0.75
För höstterminen år 2014 hade Maskiningenjör - teknisk design vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 180 personer till Maskiningenjör - teknisk design vid Högskolan i Halmstad varav 18 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 9 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad