Antagningspoäng för Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning teknisk projektledning vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10035

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.45 17.91 0.90 99.99
Urval 2 16.30 17.91 0.90 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning teknisk projektledning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.45 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 81 personer till Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning teknisk projektledning vid Högskolan i Halmstad varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.25 12.23 0.50 99.99 0.00
Urval 2 13.50 14.10 0.50 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning teknisk projektledning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.25 i urvalsgrupp BI, 12.23 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

49

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 173 personer till Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning teknisk projektledning vid Högskolan i Halmstad varav 35 i första hand. Totalt antogs 49 personer i det första urvalet varav 14 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 8 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad