Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12808

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.94 15.91 0.35 0.00 2.00
Urval 2 14.20 15.91 0.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.94 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

48

Under HT2020 sökte 247 personer till Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa vid Högskolan i Halmstad varav 50 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 16 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 11 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 11.57 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 11.57 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 225 personer till Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa vid Högskolan i Halmstad varav 37 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 13 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad