Antagningspoäng för Mekatronikingenjör vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-13003

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 13.29 0.70 99.99 0.00
Urval 2 14.85 0.70 99.99
Höstterminen år 2016 hade Mekatronikingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 13.29 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 113 personer till Mekatronikingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 14 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 17 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 14 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.01 14.00 0.75 99.99 0.00
Urval 2 16.08 17.05 0.90 99.99
Höstterminen år 2015 hade Mekatronikingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.01 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 144 personer till Mekatronikingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 26 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 16 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.37 15.82 0.80
Urval 2 15.37 11.48 0.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Mekatronikingenjör på Högskolan i Halmstad 15.37 i urvalsgrupp BI, 15.82 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 115 personer till Mekatronikingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 16 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 25 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 19 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 98% män och 2% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad