Antagningspoäng för Miljö- och hälsoskydd vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10023

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 11.72 0.55 99.99 2.00
Urval 2 14.10 11.72 0.55 99.99 4.00
Höstterminen år 2014 hade Miljö- och hälsoskydd vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 11.72 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

44

Under HT2014 sökte 172 personer till Miljö- och hälsoskydd vid Högskolan i Halmstad varav 37 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 3 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 3 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad