Antagningspoäng för Miljöstrateg vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10024

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 10.80 0.30 99.99 0.00
Urval 2 13.70 10.92 0.65 99.99
Höstterminen år 2016 hade Miljöstrateg vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 10.80 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

300

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 300 personer till Miljöstrateg vid Högskolan i Halmstad varav 22 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 33 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 24 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 14.45 0.80 0.00
Urval 2 14.55 12.30 0.60
För höstterminen år 2015 hade Miljöstrateg vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 261 personer till Miljöstrateg vid Högskolan i Halmstad varav 16 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 23 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 22 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 13.83 0.20 0.00
Urval 2 15.35 13.83 0.55 99.99
För höstterminen år 2014 hade Miljöstrateg vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 13.83 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 95 personer till Miljöstrateg vid Högskolan i Halmstad varav 13 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad