Antagningspoäng för Miljövetenskapligt program, inriktning miljö- och hälsoskydd vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10036

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.55 10.44 0.25 99.99 0.00
Urval 2 14.55 10.44 0.25 99.99
Höstterminen år 2016 hade Miljövetenskapligt program, inriktning miljö- och hälsoskydd vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.55 i urvalsgrupp BI, 10.44 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 107 personer till Miljövetenskapligt program, inriktning miljö- och hälsoskydd vid Högskolan i Halmstad varav 19 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 6 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 1 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad