Antagningspoäng för Naturvård och artmångfald vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10025

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 11.83 0.70 99.99 0.00
Urval 2 14.64 11.83 0.80 99.99
Höstterminen år 2016 hade Naturvård och artmångfald vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 11.83 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

377

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

34

Under HT2016 sökte 377 personer till Naturvård och artmångfald vid Högskolan i Halmstad varav 39 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 31 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 20 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 18.56 0.85 99.99
Urval 2 15.80 15.27 0.85 99.99
Höstterminen år 2015 hade Naturvård och artmångfald vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 18.56 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

293

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 293 personer till Naturvård och artmångfald vid Högskolan i Halmstad varav 19 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 15 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 16 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.55 14.62 0.60 99.99 0.00
Urval 2 12.55 14.62 0.60 99.99
Höstterminen år 2014 hade Naturvård och artmångfald vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.55 i urvalsgrupp BI, 14.62 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 122 personer till Naturvård och artmångfald vid Högskolan i Halmstad varav 25 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 13 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 8 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad