Antagningspoäng för Nätverksdesign och datordrift vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-13005

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.44 12.29 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Nätverksdesign och datordrift vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 11.44 i urvalsgrupp BI, 12.29 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

38

Under HT2020 sökte 130 personer till Nätverksdesign och datordrift vid Högskolan i Halmstad varav 39 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 45 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 33 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.82 10.06 0.30 99.99 0.00
Urval 2 12.27 10.06 0.30 99.99
Höstterminen år 2016 hade Nätverksdesign och datordrift vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 10.82 i urvalsgrupp BI, 10.06 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 120 personer till Nätverksdesign och datordrift vid Högskolan i Halmstad varav 29 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 49 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 32 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 12.97 0.40 0.00
Urval 2 12.10 12.97 0.40
För höstterminen år 2015 hade Nätverksdesign och datordrift vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 12.97 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 129 personer till Nätverksdesign och datordrift vid Högskolan i Halmstad varav 20 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 34 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 25 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 98% män och 2% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.53 14.15 0.50 0.00
Urval 2 6.91 12.31 0.10
För höstterminen år 2014 hade Nätverksdesign och datordrift vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.53 i urvalsgrupp BI, 14.15 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 102 personer till Nätverksdesign och datordrift vid Högskolan i Halmstad varav 22 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 24 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 20 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 98% män och 2% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad