Antagningspoäng för Organisering och ledning av arbete och välfärd vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12802

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.94 17.05 0.75 0.00 4.00
Urval 2 15.70 16.94 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Organisering och ledning av arbete och välfärd vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.94 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 0 personer till Organisering och ledning av arbete och välfärd vid Högskolan i Halmstad varav 0 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 10 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad