Antagningspoäng för Organisering och ledning av arbete och välfärd - inr socialt arbete vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12803

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.62 15.37 0.45 0.00 3.00
Urval 2 0.00 12.89 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Organisering och ledning av arbete och välfärd - inr socialt arbete vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.62 i urvalsgrupp BI, 15.37 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

48

Under HT2019 sökte 0 personer till Organisering och ledning av arbete och välfärd - inr socialt arbete vid Högskolan i Halmstad varav 0 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 9 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 5 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad