Antagningspoäng för Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12003

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.03 0.70 0.00 0.00
Urval 2 17.54 16.94 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

475

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 475 personer till Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 82 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 5 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 2 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.77 16.67 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.67 16.52 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.77 i urvalsgrupp BI, 16.67 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

491

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

43

Under HT2018 sökte 491 personer till Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 86 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 9 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 16.65 0.80 4.00
Urval 2 17.21 16.65 0.80 4.00
För höstterminen år 2017 hade Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

614

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 614 personer till Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 89 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.04 0.85 4.00
Urval 2 17.50 17.45 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.04 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

526

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 526 personer till Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 78 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 9 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 16.84 0.90 3.00
Urval 2 17.19 16.47 0.90 3.00
För höstterminen år 2015 hade Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 16.84 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

516

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 516 personer till Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 83 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 13 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 16.90 0.80 0.00
Urval 2 17.70 16.90 0.80
För höstterminen år 2014 hade Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

477

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 477 personer till Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 67 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 3 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad