Antagningspoäng för Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12004

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.60 0.70 0.00 3.00
Urval 2 14.85 15.60 0.55 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

356

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 356 personer till Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad varav 27 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 9 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 7 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.86 0.70 3.00
Urval 2 15.35 16.33 0.60
För höstterminen år 2017 hade Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.86 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

481

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 481 personer till Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad varav 52 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.12 0.70 4.00
Urval 2 15.90 16.12 0.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.12 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

385

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

37

Under HT2016 sökte 385 personer till Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad varav 47 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 8 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.60 0.75 4.00
Urval 2 16.32 15.94 0.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

426

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 426 personer till Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad varav 50 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.33 0.65 0.00
Urval 2 16.20 16.22 0.65
För höstterminen år 2014 hade Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.33 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

385

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 385 personer till Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad varav 52 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad