Antagningspoäng för Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10014

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.26 15.94 0.00
Urval 2 12.93 13.71
För höstterminen år 2017 hade Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.26 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 222 personer till Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning vid Högskolan i Halmstad varav 119 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 41 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 36 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.79 18.90 1.10 0.00
Urval 2 16.66 16.90 0.95
För höstterminen år 2016 hade Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.79 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 217 personer till Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning vid Högskolan i Halmstad varav 109 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 27 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 24 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.52 1.20 0.00
Urval 2 20.38 20.52 1.20
För höstterminen år 2015 hade Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.52 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 226 personer till Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning vid Högskolan i Halmstad varav 127 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 10 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 11 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.98 17.81 1.20
Urval 2 20.60 17.81 1.20
Under terminen HT2014 hade utbildningen Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning på Högskolan i Halmstad 19.98 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 159 personer till Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning vid Högskolan i Halmstad varav 77 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 6 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad