Antagningspoäng för Påbyggnadsutbildning med inriktning fastighetsförvaltning vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10015

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 17.74 1.00
Urval 2 14.20 17.74 1.15
Under terminen HT2014 hade utbildningen Påbyggnadsutbildning med inriktning fastighetsförvaltning på Högskolan i Halmstad 14.20 i urvalsgrupp BI, 17.74 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 46 personer till Påbyggnadsutbildning med inriktning fastighetsförvaltning vid Högskolan i Halmstad varav 26 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 7 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad