Antagningspoäng för Professionell idrottskarriär och arbetsliv vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12804

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Professionell idrottskarriär och arbetsliv vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 46 personer till Professionell idrottskarriär och arbetsliv vid Högskolan i Halmstad varav 15 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 8 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.60 0.15 99.99
Urval 2 13.30 0.45 99.99
Höstterminen år 2016 hade Professionell idrottskarriär och arbetsliv vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 10.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 72 personer till Professionell idrottskarriär och arbetsliv vid Högskolan i Halmstad varav 23 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 24 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad