Antagningspoäng för Professionell idrottskarriär och arbetsliv vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12804

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.60 0.15 99.99
Urval 2 13.30 0.45 99.99
Höstterminen år 2016 hade Professionell idrottskarriär och arbetsliv vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 10.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 72 personer till Professionell idrottskarriär och arbetsliv vid Högskolan i Halmstad varav 23 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 24 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad