Antagningspoäng för Professionellt idrottsutövande - inriktning golf vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12005

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 11.20 0.30 99.99
Urval 2 15.10 11.20 0.30 99.99
Höstterminen år 2015 hade Professionellt idrottsutövande - inriktning golf vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 11.20 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 61 personer till Professionellt idrottsutövande - inriktning golf vid Högskolan i Halmstad varav 37 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 19 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 15 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad