Antagningspoäng för Psykologi - inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12801

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.57 0.55 0.00 3.00
Urval 2 16.21 16.76 0.55 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Psykologi - inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.57 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

608

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 608 personer till Psykologi - inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad varav 134 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 69 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 34 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.16 0.55 0.00 3.00
Urval 2 13.73 13.60 0.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Psykologi - inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.16 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

493

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

78

Under HT2019 sökte 493 personer till Psykologi - inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad varav 112 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 67 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 38 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.93 15.20 0.55 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Psykologi - inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.93 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

515

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

85

Under HT2018 sökte 515 personer till Psykologi - inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad varav 87 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 83 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 55 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad