Antagningspoäng för Samhällsanalys och kommunikation vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-11309

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.48 14.05 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Samhällsanalys och kommunikation vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.48 i urvalsgrupp BI, 14.05 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

326

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 326 personer till Samhällsanalys och kommunikation vid Högskolan i Halmstad varav 38 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 36 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 26 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad