Antagningspoäng för Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12007

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.13 0.45 0.00
Urval 2 14.50 14.45 0.40
För höstterminen år 2017 hade Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.13 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

341

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 341 personer till Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 26 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 21 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.65 0.65 0.00
Urval 2 14.50 13.64 0.40
För höstterminen år 2016 hade Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

443

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 443 personer till Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 35 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.92 0.70 3.50
Urval 2 16.30 16.92 0.55 3.00
För höstterminen år 2015 hade Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

435

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 435 personer till Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 42 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 15 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 16 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.75 0.65 0.00
Urval 2 15.20 15.75 0.55
För höstterminen år 2014 hade Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

369

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 369 personer till Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 35 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 14 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad