Antagningspoäng för Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12008

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.97 14.57 0.55 0.00
Urval 2 14.23 15.02 0.50
För höstterminen år 2017 hade Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.97 i urvalsgrupp BI, 14.57 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

354

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 354 personer till Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 41 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 39 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 14.65 0.45 3.00
Urval 2 13.67 14.05 0.25 3.00
För höstterminen år 2016 hade Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

397

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 397 personer till Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 30 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 30 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 20 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.80 0.70 3.00
Urval 2 16.77 15.48 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

414

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 414 personer till Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 42 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 25 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 19 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.72 0.50 3.00
Urval 2 13.77 13.46 0.50
För höstterminen år 2014 hade Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.72 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 282 personer till Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad varav 25 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 29 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 19 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad