Antagningspoäng för Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12011

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 16.40 0.35 0.00 3.00
Urval 2 14.56 14.76 0.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

52

Under HT2020 sökte 359 personer till Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad varav 59 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 11 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 7 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.91 13.80 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 11.10 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.91 i urvalsgrupp BI, 13.80 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

310

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 310 personer till Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad varav 59 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 24 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 20 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.10 14.50 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 11.10 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

285

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 285 personer till Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad varav 48 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 23 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 14 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.99 14.51 0.30 3.00
Urval 2 13.54 13.96 0.20 3.00
För höstterminen år 2017 hade Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.99 i urvalsgrupp BI, 14.51 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

382

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

85

Under HT2017 sökte 382 personer till Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad varav 61 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 32 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 20 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.13 0.60 3.00
Urval 2 14.13 14.60 0.55 3.50
För höstterminen år 2016 hade Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.13 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

387

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 387 personer till Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad varav 73 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 17 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 11 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.58 0.60 3.00
Urval 2 15.20 14.99 0.55 3.00
För höstterminen år 2015 hade Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

406

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 406 personer till Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad varav 64 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.38 15.26 0.55 3.00
Urval 2 14.50 14.50 0.50 3.00
För höstterminen år 2014 hade Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.38 i urvalsgrupp BI, 15.26 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

372

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 372 personer till Samhällsförändring och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad varav 74 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 15 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad