Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-22001

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.79 16.83 0.55 0.00 4.00
Urval 2 16.08 16.32 0.55 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.79 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1477

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 1477 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 265 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 9 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.34 15.01 0.50 0.00 2.50
Urval 2 13.87 15.01 0.50 0.00 2.50
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.34 i urvalsgrupp BI, 15.01 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

731

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under VT2020 sökte 731 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 145 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 9 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.88 0.70 0.00 3.00
Urval 2 15.15 15.39 0.70 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.88 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1038

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 1038 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 187 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 11 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 6 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 15.25 0.40 0.00 3.50
Urval 2 11.82 14.45 0.35 0.00 3.50
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

689

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under VT2019 sökte 689 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 135 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 8 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 2 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.43 16.00 0.60 0.00 3.50
Urval 2 15.01 15.96 0.60 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.43 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1259

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

62

Under HT2018 sökte 1259 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 192 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 10 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 7 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.91 0.75 4.00
Urval 2 15.75 16.81 0.70 3.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.91 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1097

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 1097 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 115 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 4 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 6 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.00 0.75 4.00
Urval 2 15.52 15.94 0.75 3.50
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

833

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

46

Under VT2017 sökte 833 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 73 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 6 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 4 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.15 0.85 4.00
Urval 2 16.70 16.81 0.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1359

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

48

Under HT2016 sökte 1359 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 115 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 10 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 8 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.97 0.85 4.00
Urval 2 16.19 16.39 0.85 4.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1209

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under VT2016 sökte 1209 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 115 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 11 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.57 0.95 4.00
Urval 2 16.90 17.19 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.57 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1587

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 1587 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 124 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.38 0.75 4.00
Urval 2 16.80 16.17 0.75 4.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.38 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1094

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

45

Under VT2015 sökte 1094 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 104 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 8 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.99 17.92 0.90 4.00
Urval 2 17.20 16.45 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.99 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1434

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

43

Under HT2014 sökte 1434 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 128 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 7 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 5 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.81 16.42 0.75 4.00
Urval 2 16.00 16.00 0.65 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.81 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

603

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

42

Under VT2014 sökte 603 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 72 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 8 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 5 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad