Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 4 vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-D2005

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 4 på Högskolan i Halmstad 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 4 personer till Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 4 vid Högskolan i Halmstad varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad