Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg termin 3 vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-D2006

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg termin 3 på Högskolan i Halmstad 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 1 personer till Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg termin 3 vid Högskolan i Halmstad varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad