Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg, termin 6 vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-D2006

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg, termin 6 vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

1

Under VT2018 sökte 1 personer till Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg, termin 6 vid Högskolan i Halmstad varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad