Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12818

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.46 17.85 0.85 0.00 4.00
Urval 2 18.15 17.85 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 18.46 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1914

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 1914 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 351 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 10 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 5 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad