Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12012

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 78 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska vid Högskolan i Halmstad varav 30 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 1 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 1 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

49

Antagna urval 2

33

Under VT2016 sökte 79 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska vid Högskolan i Halmstad varav 46 i första hand. Totalt antogs 49 personer i det första urvalet varav 2 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 1 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 151 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska vid Högskolan i Halmstad varav 58 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 1 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 1 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad