Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12808

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

41

Under HT2017 sökte 133 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Halmstad varav 28 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 2 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 1 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 144 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Halmstad varav 40 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 2 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 1 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad