Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-22003

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 78 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Halmstad varav 26 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 5 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad