Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-22004

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 117 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Högskolan i Halmstad varav 47 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 1 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad