Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-22005

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

26

Under VT2015 sökte 66 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Halmstad varav 33 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 1 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 0 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

12

Under VT2014 sökte 47 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Halmstad varav 17 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 2 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 0 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad