Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-22007

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under VT2014 sökte 39 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård vid Högskolan i Halmstad varav 17 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad