Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-12013

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 90 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård vid Högskolan i Halmstad varav 30 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 86 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård vid Högskolan i Halmstad varav 38 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 6 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 4 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad