Antagningspoäng för Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-11313

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

43

Under VT2018 sökte 88 personer till Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning vid Högskolan i Halmstad varav 35 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 17 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 9 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.50 11.60 0.20 99.99 3.00
Urval 2 11.50 14.09 0.30 99.99
Höstterminen år 2016 hade Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 11.50 i urvalsgrupp BI, 11.60 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 84 personer till Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning vid Högskolan i Halmstad varav 17 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 11 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 6 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad